23Tháng 102017

Đưa nội dung bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vào hệ thống giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có hướng dẫn các Sở GD&ĐT, các đại học, trường đại học và cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2015.
Trong đó, nội dung kế hoạch bao gồm việc xây dựng chương trình, tài liệu, bài giảng, băng hình về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho các cấp học và các trình độ đào tạo. Đồng thời, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, các phương pháp tích hợp/lồng ghép các nội dung kế hoạch vào các môn học cho giáo viên, giảng viên.
Bên cạnh đó, tổ chức các hội thảo và các các hoạt động ngoại khóa hướng tới chủ đề bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường; phân tích, đánh giá các mặt được, chưa được, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện cũng như kiến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
H. Phương,( 04/07/2014, http://monre.gov.vn/)