23Tháng 102017

Hội nghị chia sẻ kết quả phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác BVMT giai đoạn 2011-2015

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường Thủ đô, 5 năm qua, Sở tài nguyên Môi trường Hà Nội, Chi cục bảo vệ môi trường đã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ Thành Phố, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh thành phố, Thành đoàn Hà Nội triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường. Điển hình là phối hợp với Hội LHPN Thành phố xây dựng mô hình “Sống xanh”, với các hoạt động thiết thực như trồng cây xanh, rau sạch, tiết kiệm năng lượng được triển khai thí điểm và nhân rộng nhiều phường xã; Phối hợp với Hội Nông dân TP xây dựng mô hình “Thu gom phân loại rác thải tại nguồn, hướng dẫn sử dụng rác thải hữu cơ làm phân bón cho cây trồng”, chuyển giao công nghệ cho bà con nông dân, hướng dẫn sử dụng rác thải hữu cơ làm phân bón cho cây trồng giảm ô nhiễm môi trường nông thôn và tăng lợi nhuận trong sản xuất trồng trọt. Phối hợp với Hội Cựu chiến binh TP và Hội Người cao tuổi TP tổ chức các chiến dịch huy động cộng đồng bảo vệ môi trường hồ. Phối hợp với Thành đoàn Hà Nội thành lập đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường làng nghề tại xã Hòa Bình và xá Duyên Thái – huyện Thường Tín. Với các hoạt động ý nghĩa, thiết thực được triển khai sâu rộng đã làm thay đổi nhận thức tới hành vi của từng thành viên tham gia.Tại Hội nghị, nhiều tham luận của đại diện các tổ chức chính trị xã hội đã đề xuất các giải pháp để sự phối hợp bảo vệ môi trường có hiệu quả hơn, thực chất hơn trong những năm tiếp theo.

Theo H Khánh