23Tháng 102017

Hưởng ứng Ngày đất ngập nước Thế giới năm 2017

Nhằm khẳng định vai trò, giá trị của các vùng đất ngập nước đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu, Ban thư ký Công ước Ramsar đã yêu cầu các quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2017 với chủ đề "Đất ngập nước giúp giảm nhẹ thiên tai" (Wetlands for Disaster Risk Reduction) để nâng cao nhận thức và nhấn mạnh vai trò cốt lỗi của các vùng đất ngập nước trong việc giảm thiểu tác động của thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán, lốc xoáy đến cộng đồng và giúp nâng cao khả năng ứng phó.

Tùy theo điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông thích hợp, tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2017; tổ chức các cuộc thi, triển lãm, xây dựng phim phóng sự về chủ đề đất ngập nước giúp giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó với thời tiết cực đoan; treo áp phích, tranh cổ động, in tờ rơi và các hoạt động tuyên truyền khác tại cơ quan, địa phương để cùng cam kết bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước. Các thông tin cụ thể tham khảo trên Trang thông tin điện tử của Ban thư ký Công ước Ramsar: www.ramsar.org/WWD2017 hoặc đăng ký và đăng tải sự kiện diễn ra tại địa phương lên Trang thông tin điện tử: www.worldwetlandsdav.org.