23Tháng 102017

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Thí điểm mô hình bảo vệ môi trường hồ có sự tham gia của cộng đồng

Lần đầu tiên, mô hình tập thể dục kết hợp bảo vệ môi trường hồ với sự tham gia của cộng đồng được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với UBND, Hội Cựu Chiến binh các phường: Ngọc Khánh và Thanh Nhàn chính thức triển khai thí điểm tại hồ Ngọc Khánh và Thanh Nhàn.
Mục tiêu của mô hình này là tạo ra một thiết bị tích hợp giải quyết hai nhu cầu của cộng đồng, nhu cầu về một môi trường xanh sạch đẹp xung quanh khu vực hồ và nhu cầu về thể dục thể thao. Người dân tham gia vừa có thể nâng cao sức khỏe của mình, vừa tham gia trực tiếp xử lý chất lượng nước hồ, đồng thời tiết kiệm năng lượng hoặc các chi phí về năng lượng để bơm nước hồ qua hệ thống xử lý. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân sống và làm việc xung quanh hồ về nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giúp cộng đồng thấy rõ được trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ môi trường để từng bước thay đổi hành vi, thói quen xấu ảnh hưởng đến môi trường hồ.
Triển khai thí điểm mô hình, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội giao Chi cục Bảo vệ môi trường và Quỹ Bảo vệ Môi trường phối hợp với UBND và Hội Cựu Chiến binh các phường: Ngọc Khánh và Thanh Nhàn tiến hành khảo sát và lắp đặt 2 máy tại mỗi hồ. Thiết bị được lắp đặt là sản phẩm đạt giải trong cuộc thi Eidea do Hội đồng Anh tổ chức năm 2011. Thiết bị bao gồm 2 bộ phận: Máy tập thể dục (bao gồm các dụng cụ tập động tác bằng tay và chân với các chuyển động tròn - đạp xe, chuyển động lên xuống - kéo, đẩy)  vàBể lọc (bao gồm các cấp lọc thô thông thường, đặc biệt có sử dụng các loại cây có khả năng hấp thu chất ô nhiễm trong nước). Các máy tập này được tích hợp với bơm cơ học giúp bơm nước hồ vào bể lọc. Khi người tập sử dụng máy, chuyển động sẽ khiến cho bơm hoạt động.
Để mô hình đạt hiệu quả sử dụng cao, Hội cựu chiến binh phường Ngọc Khánh và phường Thanh Nhàn sẽ chịu trách nhiệm thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng, quản lý và bảo vệ thiết bị.